Motiivi logo

Välkommen till webbplatsen Motiivilehti.fi/sv användarenkät

Bland alla som deltagit lottar vi ut tre gåvokort à 50 euro till S-gruppen.

https://link.webropol.com/s/Motiivin-kysely